Szukasz pracy za granicą?

Je?eli szukasz pracy za granic?, skontaktuj si? z naszym przedstawicielem w Polsce jobland.pl. Istnieje mo?liwo?? zg?oszenia kandydatury przez Internet na stronie jobland.pl.

Prosimy nie przesy?a? CV bezpo?rednio do Central European Staffing. Przes?anie CV jobland.pl jest równoznaczne ze zg?oszeniem si? do nas.

Dotyczy to równie? osób, które przebywaj? poza granicami Polski.

Zg?o? swoje CV - jobland.pl

 

Agencje rekrutacyjne

Agencje rekrutacyjne i po?rednictwa pracy za granic? oraz inne osoby zainteresowane wspó?prac? w zakresie rekrutacji prosimy o kontakt z biurem jobland.pl w Warszawie.