Skipsverfts-, olje- og energidivisjonen

Central European Staffing er et britisk-polsk rekrutteringskontor som har spesialisert seg på internasjonal rekruttering. En av våre hovedaktiviteter er å skaffe tilveie dyktige fagfolk og arbeidere til skipsverft, kraftverk og verkstedindustri, både til midlertidige oppdrag og til permanente oppdrag.

Vi rekrutterer hovedsakelig fra Polen og andre øst-europeiske land. De fleste av våre klienter befinner seg i Storbritannia, Norge og Finland. Vi har kontorer i Polen og i Storbritannia.

Vi er oppmerksomme på de høye kvalitetskravene til skipsverfts-, olje & gass- og kraftindustrien. Vår rekrutteringsprosess innbefatter ikke bare søking og utvelgelse, men også validering av kompetanse og praktiske ferdigheter, vanligvis gjennomført med aktiv deltakelse av våre klienter. Aktuelle tester kan innbefatte blant annet visuell inspeksjon av arbeide i tillegg til destruktiv og ikke-destruktiv prøvetaking.

Vi bemannet omtrent 400 kandidater i løpet av de første to kvartalene i 2008. Over ett hundre av vårt mannskap (sveisere, rørleggere, platearbeidere, montører osv.) arbeidet for våre klienter innen teknisk sektor i juli 2008.

Vår effektivitet bekreftes av tallrike klienter, innbefattet ledende firmaer i industrien.

Referanseprosjekter

Doosan Babcock, Storbritannia (2006-2008)
Vikarer for bemanning og administrasjon for renovering av kraftstasjoner ved årlig driftsstans. Over 170 arbeidere: TIG(141)/MMA(111)-sveisere, platearbeidere (MAG(135)/FCAW(136)-sveisemetode), rørleggere, slipearbeidere, montører og arbeidere.

Cokenzie 2008 - Photo Album (PDF File - 10 MB)

C&D Group, Storbritannia (2007)
Bemanning og administrasjon av 40 montører for termisk isolasjon (kraftverksinstallasjoner).

Samarbeidspartner, Finland (2006-2007)
Rekruttering til skipsverftsindustrien. Tilførsel av 80 MAG(135)/FCAW(136)-sveisere, platearbeidere og skipsverftssmeder.

Samarbeidspartner, Norge (2007-2008)
Rekrutteringsprosjekter for verft i Haugesund. 70 platearbeidere, rørleggere, aluminiumsveisere og montører.

Samarbeidspartner, Nederland (2007)
Rekrutteringsprosjekt for produsenter av utstyr til offshoreplattformer. Tilførsel av 30 MAG(135)/FCAW(136)-sveisere.